صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۸۱ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۹۰,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۵ ۱۶,۸۳۴,۹۰۴,۷۲۵ ۲۴.۹۹
۸۲ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۹۶,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۴ ۱۷,۸۴۷,۹۰۵,۲۴۰ ۲۴.۸۴
۸۳ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۹۰,۹۹۹,۴۸۵ ۲۸۴ ۲۵,۸۴۳,۸۵۳,۷۴۰ ۴۰.۶