صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۴۹۷,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۷ ۸۸,۰۲۲,۰۰۸,۸۴۵ ۲۳.۸
۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۴۸۷,۲۹۹,۴۸۵ ۱۸۱ ۸۸,۲۰۱,۲۰۶,۷۸۵ ۲۴.۳۹
۶۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۳۶۸,۱۹۹,۴۸۵ ۱۸۷ ۶۸,۸۵۳,۳۰۳,۶۹۵ ۲۴.۳۸
۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵ ۱۸۷ ۶۶,۶۰۹,۳۰۳,۶۹۵ ۲۴.۳۸
۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵ ۱۷۸ ۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰ ۲۳.۰۹
۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۳۵۶,۱۹۹,۴۸۵ ۱۷۸ ۶۳,۴۰۳,۵۰۸,۳۳۰ ۲۳.۰۹
۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۳۵۱,۰۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۶۰,۷۴۰,۲۱۰,۹۰۵ ۲۲.۳۸
۶۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵ ۱۹۹ ۶۹,۶۶۹,۷۹۷,۵۱۵ ۲۲.۸۱
۶۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۳۵۰,۰۹۹,۴۸۵ ۱۴۴ ۵۰,۴۱۴,۳۲۵,۸۴۰ ۲۳.۲۱
۷۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۳۶۰,۰۹۹,۴۸۵ ۱۶۹ ۶۰,۸۵۶,۸۱۲,۹۶۵ ۲۲.۶۲