صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۲,۷۸۷,۸۷۹,۲۷۴ ۱۸۹ ۵۲۶,۹۰۹,۱۸۲,۷۸۶ ۲۵.۵۸
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ ۱۸۹ ۵۶۴,۳۶۹,۰۵۱,۳۹۳ ۲۵.۵۸
۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۲,۹۸۶,۰۷۹,۶۳۷ ۱۹۵ ۵۸۲,۲۸۵,۵۲۹,۲۱۵ ۲۵.۵۳
۴ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۳,۰۷۶,۱۰۲,۹۸۵ ۱۹۵ ۵۹۹,۸۴۰,۰۸۲,۰۷۵ ۲۵.۵۳
۵ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۳,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۷ ۱۹۵ ۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵ ۲۵.۵۳
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۳,۲۷۳,۹۹۵,۴۵۷ ۱۹۵ ۶۳۸,۴۲۹,۱۱۴,۱۱۵ ۲۵.۵۳
۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۳,۳۲۴,۷۹۰,۷۵۵ ۱۹۵ ۶۴۸,۳۳۴,۱۹۷,۲۲۵ ۲۵.۵۳
۸ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۳,۲۶۹,۹۰۰,۵۳۴ ۲۲۷ ۷۴۲,۲۶۷,۴۲۱,۲۱۸ ۲۵.۵۶
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۳,۷۹۶,۳۹۸,۷۳۴ ۱۳۸ ۵۲۳,۹۰۳,۰۲۵,۲۹۲ ۲۳.۱۸
۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۴,۱۲۵,۹۵۳,۹۴۳ ۱۶۵ ۶۸۰,۷۸۲,۴۰۰,۵۹۵ ۲۲.۰۳