صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ رویه نحوه سرمایه گذاری صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق امین یکم فردا دانلود