صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵ ۱۳۷ ۸۳۶,۴۲۶,۰۲۹,۴۴۵ ۲۱.۹۸
۲۲ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۶,۴۰۹,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۰۵۷,۵۳۴,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۶,۶۳۸,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۰۹۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۲۴ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۶,۹۶۳,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۲.۷۶
۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۷,۳۷۲,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۲۱۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۷,۹۹۲,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۳۱۸,۷۲۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۷,۲۳۴,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۲۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۲۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۶,۸۳۶,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۷,۹۸۵,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۳۵۷,۵۰۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۷,۸۱۸,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۲ ۱,۳۴۴,۷۴۷,۵۱۱,۴۲۰ ۱۸.۷