صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۸,۷۰۶,۷۹۹,۴۸۵ ۱۷۸ ۱,۵۴۹,۸۱۰,۳۰۸,۳۳۰ ۲۰.۷۴
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۷,۹۲۱,۷۹۹,۴۸۵ ۲۰۷ ۱,۶۳۹,۸۱۲,۴۹۳,۳۹۵ ۲۰.۶۵
۳۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۷,۵۷۲,۱۹۹,۴۸۵ ۱۵۷ ۱,۱۸۸,۸۳۵,۳۱۹,۱۴۵ ۲۱.۹۶
۳۴ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۵,۸۷۹,۵۹۹,۴۸۵ ۱۸۹ ۱,۱۱۱,۲۴۴,۳۰۲,۶۶۵ ۲۲.۰۸
۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۴,۴۷۲,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۹ ۸۴۵,۳۹۶,۹۰۲,۶۶۵ ۲۱.۸۸
۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۴,۰۸۸,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۹ ۷۷۲,۸۲۰,۹۰۲,۶۶۵ ۲۱.۹۷
۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۴,۱۶۶,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۹ ۷۸۷,۵۶۲,۹۰۲,۶۶۵ ۱۸.۶۲
۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳,۹۴۵,۸۹۹,۴۸۵ ۱۸۹ ۷۴۵,۷۷۵,۰۰۲,۶۶۵ ۹.۰۹
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۹۵ ۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵ ۱۲.۵۶
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۳,۴۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۱۹۵ ۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵ ۱۰.۶۹