صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۵,۱۳۰,۶۹۸,۱۲۵ ۱۶۵ ۸۴۶,۵۶۵,۱۹۰,۶۲۵ ۲۲.۰۳
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۵,۲۸۸,۸۸۱,۸۱۶ ۱۶۵ ۸۷۲,۶۶۵,۴۹۹,۶۴۰ ۲۲.۰۳
۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۵,۲۶۲,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۸۶۸,۲۷۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۵,۷۳۸,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۹۴۶,۸۱۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۹۸۰,۴۴۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۵,۸۸۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۹۹۹,۶۵۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۵,۷۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۹۸۰,۹۵۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۵,۷۵۵,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۹۷۸,۴۰۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵,۷۵۶,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵,۹۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۹۲ ۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰ ۲۱.۹۴